Generelt

Miljønetværksportalen

Miljønetværksportalen er en samarbejdsportal mellem VEKS, CTR og HOFOR A/S.
Sidens indhold opdateres løbende.

Baggrund
VEKS, CTR og HOFOR har i en årrække haft glæde af at samarbejde om miljødeklarationer mv. og har udført opgaver, der kom alle parter til gode. Omdrejningspunktet har primært været den nævnte opgave med udarbejdelsen af miljødeklarationer for varme.

Miljønetværket har hidtil fungeret som et uformelt netværk. Det er efter netværkets vurdering for usikkert at basere arbejdet på én person, hvilket giver behov for at gøre netværket mere permanent og arbejdsdelingen tydeligere. I denne forbindelse har miljønetværket besluttet at en fælles It-platform kan være med til at styrke netværket og den informationsdeling der er behov for.

 

ctr_hofor_veks_logo